ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU ÇAĞRISI

ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU ÇAĞRISI

ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ NEDİR?

Staj Hareketliliği, programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve /veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı tam zamanlı iş deneyimi elde etmesidir. (Asgari süre 2 tam ay, azami süre 12 tam aydır.)

Görev tanımı doğrudan öğrencinin okuduğu alan ile ilişkili olmalıdır.

 

BAŞVURU ÇAĞRISI KAPSAMINDA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Konsorsiyum ortağı olan Yükseköğretim Kurumlarında (örgün eğitime) kayıtlı (Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta ihtisas) tam zamanlı öğrenciler, başvuru çağrıları kapsamında başvurabilir.

Ortak Yükseköğretim Kurumları (alfabetik sırada);
• Altınbaş Üniversitesi
• Biruni Üniversitesi
• Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi
• Işık Üniversitesi
• Maltepe Üniversitesi

 

ÖZEL İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLER İÇİN EK HİBE İMKÂNI VAR MIDIR?

Engelli öğrenciler hareketlilikleri için, kendi özel ihtiyaçlarına göre, refakatçilerin masrafı dahil olmak üzere ek masraflarını %100’ kadar karşılayacak ek hibe alabilirler.
Detaylı bilgi için Konsorsiyum temsilciniz ile irtibata geçebilirsiniz.

 

SON BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

Başvurular 29.10– 09.11.2018 tarihleri arasında Konsorsiyum Ortağı Yükseköğretim kurumlarının iletişim kişilerine yapılacaktır.

Staj kabul mektubunun son teslim tarihi 14.12.2018’ dir.

 

NE ZAMANA KADAR STAJ YAPILABİLİR?

02.12.2019’a kadar Erasmus staj hareketliliği gerçekleştirmek isteyen öğrenciler için başvuru çağrısıdır.

 

BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

• Ön lisans ve lisans öğrencilerinin toplam akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması; lisansüstü öğrencilerinin toplam akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
• Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ hareketliliği faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçemez. (Örneğin öğrenci daha önce 9 aylık bir öğrenim hareketliliği gerçekleştirdiyse, 4 buçuk ay sürmesi öngörülen bir öğrenci hareketliliğine başvurusu uygun kabul edilemez. Ancak 3 aylık bir staj hareketliliğine katılabilir.)
• Staj hareketliliğinde asgari süre 2 tam ay, azami süre 12 tam aydır. Kabul mektupları bu süreleri kapsadıkları takdirde öğrencilerin başvurusu kabul edilir.
• Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

 

NERELERDE STAJ YAPILABİLİR?

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve Erasmus + Program Rehberi’nde belirtilen işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir.

Staj yapılabilecek ülkeler aşağıdaki gibidir:

Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.

Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez.  Lisansüstü eğitim alıp tez döneminde olan öğrencilerin bir danışman eşliğinde yapacağı, kredi karşılığı olan ancak staj kapsamında olmayan çalışmalar için Öğrenme Hareketliliği’ne başvurmaları gerekmektedir.

Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bknz) AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir.

 

STAJ YERİNİ NASIL BULACAĞIM?

Konsorsiyum, tüm ortak kurumların desteği ile öğrencilere başvuru aşamasından itibaren hareketlilik sonrası süreç dâhil olmak üzere destek olacaktır. Öğrencilerin staj yeri arama süreçlerinde gerek öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine destek vererek gerekse firmalarla doğrudan iletişime geçerek destek verecektir.

Konsorsiyum, öğrencilerin staj yeri arama sürecine doğrudan dahil olacak olup Seçilen öğrencilere staj yeri bulunması konusu firma beklentileri ile doğru orantılı olacağı için, öğrencilere staj yeri bulunması konusunda garanti verilmemektedir. Öğrencilerin kendilerinin de staj yeri arama sürecine dahil olmaları gerekmektedir. Bu konuda öğrenciler için ayrıca Atölye Çalışmaları ve Bilgilendirme Seminerleri düzenlenecektir.

Staj Arama Veri Tabanları aşağıdaki gibidir:

BAŞVURU BELGELERİ NELERDİR?

1. Erasmus Başvuru Formu (Başvuru Formu için lütfen tıklayınız .)
2. Transkript (Başvuru tarihlerinde alınmış güncel transkript olmalıdır.)
3. 1 Fotoğraf
4. Europass formatında CV (CV formatı için lütfen tıklayınız.)
5. Kabul Mektubu (Kabul mektubu örneği için: Staj Kabul Mektubu Formu – Örneği)

Kabul mektubu örnekte ver alan hususları içerdiği sürece aynı formatta olması beklenmemektedir.

Başvuru belgeleri Konsorsiyum Temsilcisine teslim edilmelidir. (Konsorsiyum Temsilcileri için lütfen tıklayınız). Eksik evrak olduğu takdirde başvuru teslim alınmaz.

Önemli Not: Staj öğrenim hareketliliği iki kademelidir. İlk son başvuru tarihi 09.11.2018 olup 14.12.2018 tarihine kadar staj kabul mektupları Konsorsiyum İletişim kişisine teslim edilmediği takdirde staj hareketliliği başvurusu kabul edilemeyecektir.

 

YABANCI DİL YETERLİLİĞİ

Yabancı Dil Yeterliliği için kriterler ilgili Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenecektir. Kurumların Yabancı Dil Yeterliliği ile ilgili ölçüt ve sınavları ile ilgili bilgiler için Konsorsiyum Temsilcileri ile iletişime geçin.

 

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?  

 • Her ortak Yükseköğretim Kurumu ayrı olarak başvuru ve değerlendirme listesi oluşturur.
 • Erasmus Notu öğrencinin toplam akademik not ortalamasının %50’si ve yapılan dil sınavındaki başarısının %50’si dikkate alınarak oluşturulur.
 • Erasmus Notu oluşturulurken;
Şehit ve gazi çocuklarına +15
Engelli öğrencilere +10
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında; haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10
Daha önce yararlanma (faaliyet başına) -10
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10
Duyurulan tarihe kadar vazgeçmeme -10
Yabancı dil sınavına gireceğini beyan edip girmeme -5
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (Öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır.) -5

 

 • Erasmus baraj notu 50’dir.  Erasmus’a gidebilmek için adayların, kendi kurumlarının Yabancı Dil Koşulunu ve Erasmus Baraj Notu koşulunu sağlamaları gerekmektedir.
 • Duyuru süreci 3 etaptan oluşur:
 1. Erasmus Notu: Erasmus Notu oluşturulur ve duyurulur.
 2. Yerleştirme: Öğrencilerin Kabul Mektuplarının uygunlukları bir komisyon tarafından değerlendirilir.
 3. Erasmus Hibesi: Ulusal Ajans’ın üniversitelere tahsis ettiği hibe miktarlarının duyurusunu ve kurum içi bütçe çalışmalarını/onayını takiben duyurulur.

 

ERASMUS HİBE MİKTALARI VE ÖDEME KOŞULLARI NELERDİR ?

 • Tüm ortak kurumlara eşit miktarda hibe dağıtılacaktır. Her Yükseköğretim Kurumu 2 aylık 4 hareketliliği destekleyebilecektir.
 • Her kurum hibe tüm öğrencilerinin taleplerini karşılamak için yeterli değilse öncelikle tüm öğrencilere 2 ay için hibe tahsis edilecek.
 • 2 ay için hibe tahsis edildiği durumda dahi hibe yeterli olmadığı takdirde, hibe ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksek Okulun performansına göre ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksek Okula hibe tahsis edilir.
 • Erasmus Notuna göre en yüksekten alçağa doğru ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksek Okula kayıtlı öğrencilere hibe tahsis edilir.
 • Her öğrenciye hibe çıkmayabilir.
 • Uzatma talepleri daha sonra değerlendirilir.
 • Öğrenciler talep ettikleri takdirde hareketliliğe hibesiz katılabilir veya hareketliliklerini hibesiz uzatabilirler.
 • Aylık Erasmus hibeleri akademik yıl başlamadan önce ulusal öncelik ve kriterlere göre Ulusal Ajans tarafından belirlenmektedir.
 • Öğrencinin yurtdışına çıkış işlemleri, yurtdışında kalınacak yer temin edilmesi, pasaport ve vize işlemleri öğrencinin sorumluluğundadır. Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.
 • Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine göre hesaplanır.

 

Ülke Grupları Ülke Aylık Hibe (€)
1.ve 2.Grup Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 600
3.Grup Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya 400

 

 • Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. İlk taksitin ödemesi toplam hak edişin %80’i kadardır. İkinci taksitin ödemesi, öğrencinin gerekli belgeleri ve prosedürleri tamamlaması ve akademik başarı (alınan kredilerin en az 1/2’sinden başarılı olunması) şartına bağlı olarak hareketlilik sonrasında yapılır. Gerekli şartları sağlamayan öğrenciler için ikinci taksit ödemesinden kesinti yapılır.
 • Staj hareketliliğinde, staj yapılan işletmenin tatil sebebiyle kapalı olması durumunda stajın kesintiye uğraması söz konusu olabilir. İşletmenin kapalı olduğu süre için hibe ödemesi yapılır, ancak kapalı olunan süre faaliyet süresine eklenmez. Asgari faaliyet süresinin sağlanabilmesi için staj yapılacak işletmenin kapalı olacağı tarihlerin önceden araştırılması gerekmekte, tatil süresi çıkartıldıktan sonra dahi asgari sürenin sağlandığından emin olunması gerekmektedir. Hafta sonu tatilleri, faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir.
 • Mücbir sebeplerle (taraflardan herhangi birinin yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan, tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay) faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir.
 • Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet geçersiz sayılır ve hibe ödenmez.
 • İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilirler.
 • Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.