ERASMUS INTERNSHIP4ALL STAJ KONSORSİYUMU PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU ÇAĞRISI

ERASMUS INTERNSHIP4ALL STAJ KONSORSİYUMU PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU ÇAĞRISI

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ NEDİR ?
 “Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.” (Ulusal Ajans Erasmus Yükseköğretim Hareketliliği Uygulama El Kitabı)

Internship4all staj konsorsiyumu kapsamında gerçekleştirilecek Erasmus Personel Hareketliliklerinin Konsorsiyum hedeflerine katkı sağlaması gerekmektedir. Başvuru yapmayı düşünen personelin Konsorsiyum hedeflerini incelemesi önem arz etmektedir.

KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?
Konsorsiyum ortağı olan Yükseköğretim Kurumlarında istihdam edilen akademik-idari personel

Ortak Yükseköğretim Kurumları (alfabetik sırada);

  • Altınbaş Üniversitesi
  • Biruni Üniversitesi
  • Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi
  • Işık Üniversitesi
  • Maltepe Üniversitesi

 

ENGELLİ PERSONEL İÇİN EK DESTEK
Engelli akademik/idari personelin hareketliliği katılımında, ihtiyaç duyabileceği ek desteği karşılamak üzere (refakatçinin konaklama ve seyahat masrafları …vs.) mali destek sağlanabilmektedir.
SON BAŞVURU TARİHİ
22.11.2019
BAŞVURU BELGELERİ
1.       Başvuru Formu (Form için Tıklayın)

2.       Başvuruda bulunan Personelin Amiri tarafından imzalanmış taslak Eğitim Alma Anlaşması (Eğitim Alma Planı başvuran aday tarafından imzalandıktan sonra, başvuru aşamasında ziyaret edilecek kuruma imzalatılmasına gerek olmamakla birlikte, istihdam edilen Üniversitedeki (görevlendirme ve yıllık izinlerde onay alınan) amire imzalatılmalıdır). Başvuru kabul aldığı takdirde onay alınacak formun içeriğinin büyük ölçüde aynı olması beklenmektedir. Bu çerçevede karşı kurum ile içerik konusunda görüş alışverişinde bulunulması tavsiye edilmektedir.) (İş Planı Formu için tıklayınız

3.       Kabul Mektubu (başvuru aşamasında e-mail yeterlidir.)

Başvuru belgeleri Ortak Kurumların Konsorsiyum temsilcilerine şahsen teslim listesi doldurularak imza karşılığı teslim edilmelidir. Konsorsiyum temsilcileri için lütfen tıklayınız.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (EK.5)
Bütün başvurular, Konsorsiyum Yönetim Kurulu tarafından onaylanan değerlendirme kriterleri (kriterler için tıklayınız) çerçevesinde, Konsorsiyum Yerleştirme Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Değerlendirme kriterlerinde yer alan daha önce ziyaret edilen kurum ve ülke bilgileri için Konsorsiyum Temsilciniz ile iletişime geçebilirsiniz.

HAREKETLİLİĞİN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEĞİ (EV SAHİBİ) KURUMLAR
ECHE (Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Ortak kurumların anlaşmalı olduğu Üniversiteler için Konsorsiyum temsilciniz ile iletişime geçebilirsiniz.
HAREKETLİLİK SÜRELERİ – GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKEN FAALİYET
Hareketlilik Faaliyetlerinin 28.02.2020 tarihine kadar gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Kurumlar arası, kurum içi onay prosedürleri ve vize süreçleri dolayısı ile Hareketliliğin 30 Aralık tarihinden önce gerçekleştirilmesi önerilmemektedir.

Erasmus Personel Hareketlilikleri 7 güne kadar hibelendirilebilecektir. İstisnai durumlarda 7 günden – 4 güne kadar hibelendirme kurumların inisiyatifindedir.

Ulusal Ajans tarafından, Personel hareketlilikleri için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.

Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training – Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.
HİBE MİKTARLARI
Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen hibe miktarları tüm ortak kurumlarla eşit paylaşılmakta olup kurumlar kendilerine tahsis edilen hibeden kalan miktar oranında personel hareketliliklerini destekleyebileceklerdir. Kalan ve bu başvuru çağrısı kapsamında değerlendirilebilecek hibe miktarı ve kaç kişinin hareketliliğinin desteklenebileceğini Konsorsiyum Temsilcisine danışabilirsiniz.

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen hayat pahalılığına göre Program Ülkeleri grupları ve günlük hibe miktarları;

 

Ülkeleri grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük hibe miktarları
1. Grup Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 153 €
2. Grup Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 136 €
3. Grup Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya 119 €

 

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı (Avro)
10-99  km arası 20 €
100 – 499 km arası 180 €
500 – 1999 km arası 275 €
2000 – 2999 km arası 360 €
3000 – 3999 km arası 530 €
4000 – 7999 km arası 820 €
8000 km ve üzeri 1.500 €
DETAYLI BİLGİ İÇİN:

ULUSAL AJANS ERASMUS YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN UYGULAMA EL KİTABI

AVRUPA KOMİSYONU PROGRAM REHBERİ  (İngilizce)

İLETİŞİM İÇİN:

KONSORSİYUM TEMSİLCİLERİNİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.