ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU ÇAĞRISI

ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU ÇAĞRISI

 

ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ NEDİR?

Staj Hareketliliği, programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve /veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı tam zamanlı iş deneyimi elde etmesidir. (Asgari süre 2 tam ay, azami süre 12 tam aydır.)

Görev tanımı doğrudan öğrencinin okuduğu akademik alan ile ilişkili olmalıdır.

BAŞVURU ÇAĞRISI KAPSAMINDA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Konsorsiyum ortağı olan Yükseköğretim Kurumlarında (örgün eğitime) kayıtlı (Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta ihtisas) tam zamanlı öğrenciler, başvuru çağrıları kapsamında başvurabilir.

 • Ortak Yükseköğretim Kurumları (alfabetik sırada);

Altınbaş Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Biruni Üniversitesi

Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi

Işık Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi

 

ÖZEL İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLER İÇİN EK HİBE İMKÂNI

Engelli öğrenciler hareketlilikleri için, kendi özel ihtiyaçlarına göre, refakatçilerin masrafı dahil olmak üzere ek masraflarını %100’ kadar karşılayacak ek hibe alabilirler. Masraflar için fatura ibraz edilmesi şarttır.

Detaylı bilgi ve destek için Konsorsiyum temsilciniz ile irtibata geçebilirsiniz.

 

EKONOMİK AÇIDAN İMKÂNLARI KISITLI ÖĞRENCİLERE İLAVE HİBE İMKÂNI

Staj hareketliliği için seçilen, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında; haklarında korunma, bakım veya barınma kararı kapsamında ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere yukarıda tabloda belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € ilave hibe ödenir. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Erasmus ofisine başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir.

 

 

SON BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

Başvurular 21 Aralık 2020 tarihine kadar Konsorsiyum Ortağı Yükseköğretim kurumlarının iletişim kişilerine yapılacaktır.

Staj kabul mektubunun son teslim tarihi 02.04.2021dir.

 

NE ZAMANA KADAR STAJ YAPILABİLİR?

 

30.04.2022’ye kadar Erasmus staj hareketliliği gerçekleştirmek isteyen öğrenciler için başvuru çağrısıdır.

 

BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

 • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin toplam akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması; lisansüstü öğrencilerinin toplam akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
  • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ hareketliliği faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçemez. (Örneğin öğrenci daha önce 9 aylık bir öğrenim hareketliliği gerçekleştirdiyse, 4 buçuk ay sürmesi öngörülen bir öğrenci hareketliliğine başvurusu uygun kabul edilemez. Ancak 3 aylık bir staj hareketliliğine katılabilir.)
  • Staj hareketliliğinde asgari süre 2 tam ay, azami süre 12 tam aydır. Kabul mektupları bu süreleri kapsadıkları takdirde öğrencilerin başvurusu kabul edilir.
  • Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

ÇAP Öğrencileri iki bölümden birden iki ayrı başvuru yapamaz. Aynı başvuru çağrısı kapsamında bir hareketlilik türünden bir başvuru yapabilirler.

 

NERELERDE STAJ YAPILABİLİR?

 

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve Erasmus + Program Rehberi’nde belirtilen işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir.

Staj yapılabilecek ülkeler aşağıdaki gibidir:

Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Sırbistan, Slovenya, Yunanistan.

Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez.  Lisansüstü eğitim alıp tez döneminde olan öğrencilerin bir danışman eşliğinde yapacağı, kredi karşılığı olan ancak staj kapsamında olmayan çalışmalar için Öğrenme Hareketliliği’ne başvurmaları gerekmektedir.

Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bknz) AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir.

 

STAJ YERİNİ NASIL BULACAĞIM?

Konsorsiyum, tüm ortak kurumların desteği ile öğrencilere başvuru aşamasından itibaren hareketlilik sonrası süreç dâhil olmak üzere destek olacaktır. Öğrencilerin staj yeri arama süreçlerinde gerek öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine destek vererek gerekse firmalarla doğrudan iletişime geçerek destek verecektir.

Konsorsiyum, öğrencilerinin staj yeri arama sürecine doğrudan dahil olacak olup seçilen öğrencilere staj yeri bulunması konusu firma beklentileri ile doğru orantılı olacağı için, öğrencilere staj yeri bulunması konusunda garanti verilmemektedir. Öğrencilerin kendilerinin de staj yeri arama sürecine dahil olmaları gerekmektedir. Bu konuda öğrenciler için ayrıca Atölye Çalışmaları ve Bilgilendirme Seminerleri düzenlenecektir.

Staj Arama Veri Tabanları aşağıdaki gibidir:

 

BAŞVURU BELGELERİ NELERDİR? 

Aşağıda başvuru için gerekli belgelere ve başvuru linklerine ulaşabilirsiniz. Başvuracak öğrenciler kendi üniversitelerinin karşısında bulunan linkler ile başvurularını çevrimiçi yapabilecektir.

 1. Erasmus Başvuru Formu
 2. CV
 3. Kabul Mektubu (başvurunun ilk adımında, 21.12.2020 tarihine kadar teslim edilmesi zorunlu değildir)
 4. Akademik Koordinatör Onay Belgesi- Altınbaş Üniversitesi Öğrencileri için  (Başvurunun erasmus akademik koordinatörü bilgisi dahilinde olduğunu belirten bir belgedir. Başvurunun çevrimiçi olması nedeniyle e-maille alınan onayın tam ekran görüntüsünün (gönderen, alıcı, e-mail detayları yer alacak şekilde) veya pdf formatında sisteme yüklenmesi yeterlidir.)
 5. Dil Sonuç Belgesi (var ise)

Önemli Not: Staj başvuru hareketliliği iki kademelidir. İlk son başvuru tarihi 21.12.2020 olup 02.04.2021 tarihine kadar staj kabul mektupları sisteme yüklenmediği takdirde staj hareketliliği başvurusu kabul edilemeyecektir.

 

Başvuru Linkleri

YABANCI DİL YETERLİLİĞİ

Yabancı Dil Yeterliliği için kriterler ilgili Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenecektir. Kurumların Yabancı Dil Yeterliliği ile ilgili ölçüt ve sınavları ile ilgili bilgiler için Konsorsiyum Temsilcileri ile iletişime geçin.

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?   

 • Her ortak Yükseköğretim Kurumu ayrı olarak başvuru ve değerlendirme listesi oluşturur.
 • Erasmus Notu öğrencinin toplam akademik not ortalamasının %50’si ve yapılan dil sınavındaki başarısının %50’si dikkate alınarak oluşturulur.
 • Erasmus Notu oluşturulurken;

 

Şehit ve gazi çocuklarına +15
Engelli öğrencilere +10
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında; haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

 

+10
İlk başvuru tarihinde (21.12.2020) Staj Kabul Mektubu teslim etme +10
Daha önce yararlanma (faaliyet başına) -10
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10
Duyurulan tarihe kadar vazgeçmeme -10
Yabancı dil sınavına gireceğini beyan edip girmeme -5
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (Öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır.) -5

 

 

 • Erasmus baraj notu 50’dir.  Erasmus’a gidebilmek için adayların, kendi kurumlarının Yabancı Dil Koşulunu ve Erasmus Baraj Notu koşulunu sağlamaları gerekmektedir.
 • Duyuru süreci 3 etaptan oluşur:

 

 1. Erasmus Notu: Erasmus Notu oluşturulur ve duyurulur.
 2. Yerleştirme: Öğrencilerin Kabul Mektuplarının uygunlukları bir komisyon tarafından değerlendirilir.
 3. Erasmus Hibesi: Ulusal Ajans’ın üniversitelere tahsis ettiği hibe miktarlarının duyurusunu ve kurum içi bütçe çalışmalarını/onayını takiben duyurulur.

 

 

ERASMUS HİBE MİKTALARI VE ÖDEME KOŞULLARI NELERDİR?

 • Tüm ortak kurumlara eşit miktarda hibe dağıtılacaktır.
 • Her kurum hibe tüm öğrencilerinin taleplerini karşılamak için yeterli değilse öncelikle tüm öğrencilere 2 ay için hibe tahsis edilecek.
 • 2 ay için hibe tahsis edildiği durumda dahi hibe yeterli olmadığı takdirde, hibe ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksek Okulun performansına göre ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksek Okula hibe tahsis edilir.
 • Erasmus Notuna göre en yüksekten alçağa doğru ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksek Okula kayıtlı öğrencilere hibe tahsis edilir.
 • Daha önce hareketlilik göstermemiş olan bölüm/programa kayıtlı öğrencilere öncelik verilir.
 • Her öğrenciye hibe çıkmayabilir.
 • Uzatma talepleri daha sonra değerlendirilir.
 • Öğrenciler talep ettikleri takdirde hareketliliğe hibesiz katılabilir veya hareketliliklerini hibesiz uzatabilirler.
 • Aylık Erasmus hibeleri akademik yıl başlamadan önce ulusal öncelik ve kriterlere göre Ulusal Ajans tarafından belirlenmektedir.
 • Öğrencinin yurtdışına çıkış işlemleri, yurtdışında kalınacak yer temin edilmesi, pasaport ve vize işlemleri öğrencinin sorumluluğundadır. Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.
 • Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine göre hesaplanır.

 

 

ÜLKE GRUPLARI ÜLKE AYLIK HİBE (€)
1. Ve 2. Grup Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan  

600

3. Grup Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Sırbistan, Slovenya  

400

 

 • Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. İlk taksitin ödemesi toplam hak edişin %80’i kadardır. İkinci taksitin ödemesi, öğrencinin gerekli belgeleri ve prosedürleri tamamlaması ve akademik başarı (alınan kredilerin en az 1/2’sinden başarılı olunması) şartına bağlı olarak hareketlilik sonrasında yapılır. Gerekli şartları sağlamayan öğrenciler için ikinci taksit ödemesinden kesinti yapılır.
 • Staj hareketliliğinde, staj yapılan işletmenin tatil sebebiyle kapalı olması durumunda stajın kesintiye uğraması söz konusu olabilir. İşletmenin kapalı olduğu süre için hibe ödemesi yapılır, ancak kapalı olunan süre faaliyet süresine eklenmez. Asgari faaliyet süresinin sağlanabilmesi için staj yapılacak işletmenin kapalı olacağı tarihlerin önceden araştırılması gerekmekte, tatil süresi çıkartıldıktan sonra dahi asgari sürenin sağlandığından emin olunması gerekmektedir. Hafta sonu tatilleri, faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir.
 • Mücbir sebeplerle (taraflardan herhangi birinin yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan, tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay) faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir.
 • Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet geçersiz sayılır ve hibe ödenmez.
 • İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilirler.
 • Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

 

ONLINE HAREKETLİLİKLER

Ulusal Ajans tarafından yayınlanan güncel COVID-19 NEDENİYLE ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM KA103 ÖĞRENCİ/PERSONEL HAREKETLİLİK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN SSS belgesine göre hareketliliklerin çevrimiçi gerçekleştirilmesine ilişkin hususlar aşağıdadır:

Öğrenci/personel hareketliliğinin çevrimiçi başlaması, küresel salgının seyrine göre çevrimiçi devam etmesi ve çevrimiçi tamamlanması AB Komisyonu tarafından COVID-19 tedbirleri kapsamında uygun kabul edilmiştir. Bu ihtimallere ilişkin hibelendirme şu şekilde olacaktır:

 1. Hareketlilik Türkiye’de çevrimiçi başlayıp çevrimiçi tamamlanmışsa: bireysel destek hibesi verilmez. Ancak hareketliliğin fiziksel olarak tamamlanacağı düşüncesiyle katılımcı tarafından yapılan ve iadesi alınamayan harcamalar (seyahat, yurt/kira, vize-sigorta vs.) karşılanır. (Hareketliliğin fiziksel olarak başlama ihtimali harcama yapmadan önce partner üniversite tarafından teyit edilmelidir).
 2. Hareketlilik fiziksel başlayıp fiziksel tamamlanırsa: olağan bireysel destek hibesi verilir.
 3. Hareketlilik çevrimiçi başlayıp fiziksel olarak tamamlanmışsa: çevrimiçi hareketlilik süresince bireysel destek alınmaz, fiziksel hareketlilik için olağan bireysel destek hibesi verilir.
 4. Hareketlilik fiziksel başlayıp salgının seyrine göre çevrimiçi tamamlanabilir. Aşağıdaki kurallara göre hibe verilir;
 1. Katılımcının yurtdışında (misafir olduğu kurumun bulunduğu ülkede) bulunarak, misafir olduğu kurumun çevrimiçi eğitimine devam ederek faaliyetini tamamlaması halinde yurtdışındaki faaliyet süresinin tamamı hibelendirilir; ayrıca seyahat, vize, konaklama vb. ek masraflar ödenmez.
 2. Katılımcının yurda dönüş yaparak yurtdışındaki kurumun sunduğu çevrimiçi eğitimle faaliyetini tamamlaması halinde; fiziksel ve çevrimiçi eğitimden oluşan toplam faaliyet süresine göre hesaplanan hibesi sözleşmede belirtilen miktar kadar ödenir. Ayrıca yukarıda belirtilen ve geri alınamayan veya iptalden kaynaklı ilave seyahat harcamaları yükseköğretim kurumunun hibe imkânları çerçevesinde ödenebilir.
 • Faaliyet süresinin sözleşmede öngörülen süreden daha uzun sürmesi halinde gerçekleşen süreye göre hibe verilmesi üniversitenin KA 103 bütçesinin elvermesi halinde mümkündür. Ayrıca ilave olarak yukarıda belirtilen ve geri alınamayan veya iptalden kaynaklı ilave seyahat harcamaları yükseköğretim kurumunun hibe imkanları çerçevesinde ödenebilir.