Konsorsiyum

Internship4All, Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından akredite edilen bir Erasmus Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu’dur. Internship4All hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Aşağıda Konsorsiyum hakkında genel bilgiler paylaşılmıştır.

 

Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Nedir?

 • Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği faaliyetini organize etmek amacıyla aynı ülkeden ortak kurum/kuruluşların bir araya gelerek oluşturduğu yapıdır.
 • Bir yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu, en az iki adet ECHE sahibi gönderen yükseköğretim kurumu da dâhil, asgari üç uygun katılımcı kurum/kuruluş içermelidir.

Detaylı bilgi için : Erasmus Program Rehberi

 

Hareketliliğin Amaçları

 • Kişisel gelişim ve istihdam edilebilirlik
 • Eğitimde kalite
 • Kurumsal kapasite ve uluslararası boyutu
 • Yabancı dil yeterliliği
 • Mesleki öğretim, işgücü ve girişimcilik arasındaki sinerjiler ve geçişler

 

Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu projelerinin çözümüne katkı sağlayabileceği, Türkiye’deki staj faaliyetleri ile ilgili problemler

 • Üniversite sanayi işbirliği eksikliği
 • Öğrencinin disiplini ve yeterliliklerine uygun bir staj yeri bulacak bir yapının eksikliği
 • Öğrencinin staj süresince izlenmemesi
 • Staj faaliyetinin süresinin yetersizliği
 • İşletmelerin stajyerleri yük olarak görmesi