Hakkında

KONSORSİYUM

Konsorsiyum’da Altınbaş Üniversitesi Koordinatör kurum olarak yer almakta olup koordinatör kurum dahil 6 Üniversite (Bahçeşehir Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Işık Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi), 1 Şirket (KİON Bilgisayar Bilişim Yazılım San. ve Tic. Ltd. Şti) 2 Sivil Toplum Kuruluşu (Türk Kültür Vakfı /AFS, Türkiye İhracatçılar Meclisi) ve 1 Belediye (Bağcılar Belediyesi) ortak olarak yer almaktadır.

 

Hedefler

Konsorsiyum’un nihai hedefi Vizyon 2023 ve Avrupa 2020 ortak hedefleri çerçevesinde, nitelikli iş gücünün istihdamının arttırılması ve yükseköğrenim alanlarının modernizasyonu hedeflerine katkıda bulunacak üniversite-iş dünyası (dış paydaşları) iş birliği kültürünün gelişmesine katkı sağlamaktır.

Bu çerçevede,

(1) öncelikle bütün ortak kurumların uzmanlıkları sayesinde hareketliliklerin kalitesinin artırılması,

(2) öğrencilere; kariyerlerini yönetebilme, uluslararası ve çok kültürlü iş ortamlarına adaptasyon, iletişim girişimcilik becerileri ve kendi kariyerlerini inşa etmede aktif davranma kültürü geliştirmelerine destek sağlanması,

(3) sektörün ihtiyaç duyduğu donanımlara sahip mezunların iş piyasasına kazandırılması,

(4) gerçekleştirilen staj hareketlilikleri ile firmalarla kurulan iletişime süreklilik arz eden işlevsel bir iş birliği yapısı kazandırılması,

(5) Üniversitelerin en önemli dış paydaşı olan İş Dünyası ile iletişiminin artırılması,

(6) Yükseköğretim kurumlarının, öğrencilerinin gerçekleştirdiği staj hareketlilikleri ile firmalarla kurmuş oldukları iletişime, süreklilik arz eden işlevsel bir iş birliği yapısı kazandırarak ve bu iş birliğinin neticesinde alınacak sürekli geri bildirimlerin müfredatlarının güncellenmesi ve/veya yeni müfredatlar geliştirilmesi yolu ile üniversitelere aktarılması,

(7) Dezavantajlı öğrencilerin (engelliler, maddi imkanı kısıtlı olan öğrenciler vb.)  hareketliliğe katılımının önündeki engellerin kaldırılması yönünde tedbirler ve destek süreçleri belirleyerek istihdamda fırsat eşitliğinin sağlanması

hedeflenmektedir.

 

Faaliyetler

Ana Eylem1 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamında Yükseköğretim Öğrenciler ve Personeline Yönelik Hareketlilikler gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup; Öğrenci Staj Hareketliliği, Personel (giden) Eğitim Alma Hareketliliği ve Personel (gelen) Ders Verme Hareketliliklerine ağırlık verilecektir. Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında, Konsorsiyumun yukarıda belirtilen hedefleri doğrultusunda, özellikle firmaların-stajyer alma potansiyeli olan kurumların ziyaret edilmesi, Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında da yine benzer şekilde Konsorsiyum’un hedefleri  doğrultusunda yurt dışındaki kurumların personelinin ders vermek üzere davet edilmesi planlanmaktadır.