Personel

Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti;

  1. Yükseköğretim Erasmus Üniversite Beyannamesi (YÖEB) sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının 1 akademik yıl içerisinde en az 8 saat ders vermek şartı başka bir Avrupa ülkesinde yer alan YÖEB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine ya da
  2. YÖEB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik/idari personelin ile işletmelerde çalışan personelin YÖEB sahibi yükseköğretim kurumlarında veya işletmelerde eğitim alması/vermesine imkan sağlamaktadır.
  • Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır:
  1. Erasmus Ders Verme Hareketliği
  2. Erasmus Eğitim Alma Hareketliği

Konsorsiyumu kapsamında giden yönünde Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği ve gelen yönünde Erasmus Ders Verme Hareketliliği gerçekleştirilebilmektedir.