Giden Personel

Konsorsiyum’a Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği için kimler başvurabilir?

Konsorsiyum Ortağı olan Yükseköğretim kurumlarında, tam zamanlı olarak çalışan akademik/ idari personel başvurabilmektedir.

Ortak Yükseköğretim Kurumları;

 • Altınbaş Üniversitesi
 • Bahçeşehir Üniversitesi
 • Biruni Üniversitesi
 • Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi
 • Işık Üniversitesi
 • Maltepe Üniversitesi

 

Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği Hangi Faaliyetleri içerir?

Yükseköğretim kurumundan bir işletmeye veya yükseköğretim kurumuna giden akademik/idari personelin hareketliliği: Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim programı, çalışma ziyaretleri, seminerler, atölye çalışmaları, kurslar ve konferanslar, pratik eğitim süreçleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.

Konsorsiyum Öncelikleri kapsamında gerçekleştirilecek Personel Hareketliliklerinin Öğrencilere staj yeri bulmaya yönelik olması beklenmektedir. Bir hareketlilikte birden fazla kurum ile görüşülmesi ve öğrencilere sunulacak staj yeri çeşitliliğinin arttırılmasının hedeflenmesi önerilmektedir.

 

Başvuru Tarihleri

Başvuru çağrıları Konsorsiyum web sitesinde yayınlanacak olup tüm ortak kurumlar kendi kurumlarında yaygınlaştıracaktır.

 

Başvuru Evrakları

 1. Başvuru Formu (Başvurular online yapılmaktadır ve ilgili linke başvuru çağrısından ulaşabilirsiniz)
 2. Ziyaret edilmesi planlanan kurumlardan alınacak kabul mektubu (Başvuru aşamasında e-mail yeterlidir.)
 3. Öğrenim Anlaşması – İş Planı

Başvuru evraklarının Konsorsiyum Temsilcilerine iletmelidir. (Tıklayınız)

 

Değerlendirme Süreci

Konsorsiyum kapsamında yapılacak başvurular, Ulusal Ajans tarafından belirlenen ulusal önceliklerin (daha önce hareketlilik faaliyetine katılmamış olma, daha önce hareketlilik faaliyetine dâhil olmayan bölümden/birimden başvurmuş olma, daha önce başvurulan hareketlilik faaliyeti ile gidilmemiş kuruma gitmek üzere başvurulmuş olma) yanı sıra akreditasyon başvurusunda ve Hakkında linkinde belirtilen Konsorsiyumun Öncelikleri çerçevesinde Konsorsiyum Yönetim Kurulu tarafından, başvuru çağrısında yayınlanan kriterler çerçevesinde değerlendirilecektir.

Bu işlemin sonucunda başvuran tüm adayların değerlendirme kriterlerinden aldıkları puanlarla birlikte Konsorsiyum web sitesinde yayınlayacak ve tüm ortak kurumlar kendi kurumlarında yayınlayacaktır.

 

Hibe Miktarları ve Ödeme

Arzu edildiği takdirde Personel Hareketliliği’ni hibe almadan gerçekleştirmek mümkündür.

1. Günlük Hibe

 • Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan günlük hibe miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır (seyahat ücreti hariçtir).
Ülke Grupları Ülke Günlük Hibe (€)
1. Grup Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 153
2. Grup Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 136
3. Grup Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye *, 119
* Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır.
 • Faaliyetten faydalanan personele, ancak eğitsel faaliyet yapıldığı ve seyahat ettiği günler (seyahat belgeleri ile desteklendiği takdirde ve 2 günden fazla olmamak şartı ile) için günlük hibe ödemesi gerçekleştirilebilir. Seyahat ile faaliyet aynı günde gerçekleştirilecekse, ilgili gün için tek günlük hibe ödenebilir.
 • Hareketlilik öncesinde, gerçekleştirilmesi ön görülen toplam süreye göre hesaplanan toplam hibenin %80’i ve sonrasında %20’si olmak üzere iki defaya mahsus ödeme yapılacaktır.
 • Hareketlilik sonrasında teslim edilmesi gereken belgeler teslim edilmediği ve Nihai Rapor tam olarak doldurulmadığı takdirde %20 hibe ödemesi yapılamamaktadır.
 • Günlük hibe miktarları ancak bir faaliyetin ve seyahatin gerçekleştirildiği günler için ödenebilmektedir.
 • Erasmus Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen günlük/haftalık hibe kalacak yer, yeme içme masrafları, iletişim giderleri, yerel seyahat giderleri, sigorta masrafları gibi giderleri kapsar. Bu giderler için ayrıca ödeme yapılmaz.

2. Seyahat Hibesi

 • Seyahat gideri ödemesi mesafe üzerinden hesaplanmaktadır.
 • İlgili akademik personelin çalıştığı kurumun bulunduğu şehir ile gidilecek kurumun bulunduğu şehir arasındaki mesafe dikkate alınır.
 • Mesafelerin belirlenmesi için, Avrupa Komisyonun hazırlamış olduğu, aşağıdaki linkte bulunan hesaplayıcı kullanılacaktır.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 • Seyahat giderleri vize, seyahat sağlık sigortası, çıkış harcı, şehirlerarası seyahat ücreti dâhildir. Bu kalemler için, yararlanıcıya ek bir ücret ödenememekle birlikte yararlanıcıdan herhangi bir fatura talep edilmemektedir.
 • Mesafeye göre hibe miktarları aşağıda yer almaktadır;
Seyahat Mesafesi Seyahat Hibesi
10 ila 99 KM arası 20 €
100 ila 499 KM arası 180 €
500 ila 1999 KM arası 275 €
2000 ila 2999 KM arası 360 €
3000 ila 3999 KM arası 530 €
4000 ila 7999 KM arası 820 €
8000 ya da daha fazla seyahat mesafeler için 1500 €

Hareketlilikte tarih değişikliği olması durumunda kurumun idari onay süreçlerinin izlenmesi gerekmektedir.

 

Hareketliliğe katılmaya hak kazanan Personel,

1. Hareketlilikten Önce:

 • Başvuru aşamasında taslak olarak hazırlanan İş Planı’nın ziyaret edilecek kurum tarafından imzalanan bir nüshasının kabul mektubunun resmi bir nüshası ile Konsorsiyum temsilcisine iletilmesi gerekmektedir.
 • Başvuru aşamasında taslağı teslim edilen kabul mektubunun resmi nüshasına ait bir kopyasının Konsorsiyum yetkilisine teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Deniz Bank’tan Euro (€) hesabı açarak, hesap bilgilerini Konsorsiyum temsilcisi ile paylaşılması gerekmektedir.
 • Konsorsiyum temsilcisi ile birlikte hazırlanacak Erasmus Hareketlilik Sözleşmesini imzalaması gerekmektedir.

2. Hareketlilikten Sonra:

 • Katılım Sertifikası ziyaret edilen kurum tarafından imzalanıp mühürlenmeli (Katılım sertifikasının örneği için tıklayınız).
 • Online Nihai Rapor Formu doldurulmalı (Hareketlilik sonrasında yararlanıcılara e-mail ile gönderilecektir)
 • Hareketlilik tarihlerinize ilişkin pasaport giriş çıkış damgalarının ve pasaportunuzun ilk sayfasının fotokopisi diğer evraklarla birlikte Konsorsiyum temsilcisine teslim edilmeli.
 • Hareketliliğiniz esnasında çalışma alanınızda çekilmiş bir (elektronik) fotoğraf ve hareketliliğiniz hakkında bir paragraflık geri bildirim gönderilmeli.