Personel

Hangi Ülkelere Gidebilirim?

Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, Hırvatistan, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.

 

Hangi kurumları ziyaret edebilirim?

  • İşletmeler
  • Ulusal, bölgesel, yerel kamu kuruluşları
  • Meslek Odaları, Ticaret Odaları, Birlikler, Dernek, Sendika…
  • Araştırma Merkezleri
  • Eğitim Kurumu (Üniversite, lise, orta okul, ilk okul) veya Eğitim Merkezi
  • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, birlikler, dernekler, sivil toplum kuruluşları

İş Planı, gerçekleştirilecek faaliyetler personelin çalıştığı alanla doğrudan ile ilişkili olmalı.

 

Ne kadar hibe alabilirim?

Başvuran personelin hibe alıp alamayacağı başvurular değerlendirildikten sonra açıklanır.

Ulusal Ajans’ın belirlediği miktarlar üzerinden hibe/mali destek ödemelerini hesaplar;

Ülke Grupları Ülke Günlük

Hibe (€)

1. Grup Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 153
2. Grup Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 136
3. Grup Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye * 119

Konsorsiyum, personele en çok kaç gün için hibe tahsis edebileceğini başvuru çağrısında duyurur.

Hibeler 2 taksitte ödenir. Taksitlerin oranı, ilk taksit oranı toplam hibenin %80’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. İlk taksitin ödemesi hareketlilik öncesinde yapılır.

 

Kimler Başvuru Yapabilir?

Konsorsiyum Ortağı olan Üniversitelerde resmen istihdam edilen tüm idari ve akademik personel.

 

Nasıl Başvuru Yapabilirim?

Her personel başvurusunu istihdam edildiği Üniversitenin Konsorsiyum temsilcisi aracılığı ile gerçekleştirir. Başvuru süreçleri için duyurulardan son başvuru çağrısını inceleyebilirsiniz.

 

Son başvuru tarihi nedir?

Konsorsiyum, aynı akademik yıl içinde birden çok başvuru açabilir. Güncel son başvuru tarihleri için duyurulardan son başvuru çağrısını inceleyebilirsiniz.

 

Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Başvuru belgeleri, her başvuru döneminde güncellenebilmekte olup güncel başvuru belgelerine Konsorsiyumun Duyurular sayfasında yer alan başvuru çağrılarını inceleyebilirsiniz.

 

Kaç gün süre ile hareketlilik gerçekleştirebilirim?

Ulusal Ajans’ın kuralları çerçevesinde en az ardışık 2 gün (seyahat günleri hariç), en çok 2 ay süre ile hareketlilik gerçekleştirilebilir. Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebepler dışında 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

 

Vize başvurusu için nereden bilgi alabilirim?

Vize başvuruları hakkında doğrudan gidilecek ülkenin Türkiye’deki temsilciliğinden bilgi alınması gerekmektedir. Türkiye’deki temsilcilikler için : http://www.mfa.gov.tr/turkiye_deki-yabanci-temsilcilikler.tr.mfa

Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları hakkında genel bilgi için : http://www.mfa.gov.tr/turk-vatandaslarinin-tabi-oldugu-vize-uygulamalari.tr.mfa

 

Detaylı bilgi için: info@internship4all.org