Giden Öğrenci

 

Konsorsiyum staj hareketliliğine kimler başvurabilir?

Başvuru çağrıları kapsamında, konsorsiyum ortağı olan Yükseköğretim Kurumlarının öğrencileri başvurabilir.

Ortak Yükseköğretim Kurumları (alfabetik sırada);

 • Altınbaş Üniversitesi
 • Bahçeşehir Üniversitesi
 • Biruni Üniversitesi
 • Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi
 • Işık Üniversitesi
 • Maltepe Üniversitesi

 

Konsorsiyum, Erasmus Staj Hareketliliğinde öğrenciler için nasıl bir fark yaratacak?

Konsorsiyum ortaklarının desteği ile öğrencilere başvuru aşamasından hareketlilik sonrası sürece kadar destek olunacaktır.

Bu destek, hem öğrencilerin staj yeri arama sürecinden itibaren kendilerini geliştirmelerine olanak sunmayı, hem de öğrencilerin firmalarla doğrudan iletişime geçebilmeleri konularını kapsamaktadır.

Ayrıca, tüm ortakların desteği ile bir oryantasyon programı hazırlanacaktır ve bu program ile öğrencilerin hareketliliklerini en kaliteli şekilde gerçekleştirmeleri ve öngörülen tüm yetkinlikleri kazanmaları için destek sağlanacaktır.

Konsorsiyum ortaklarının öğrencilerin staj yeri arama sürecine dâhil olması ile firma beklentileri ile öğrenci beklentilerinin doğru eşleşmesi hedeflenmektedir.

Konsorsiyum ortakları öğrencilere staj yeri bulunması konusunda garanti vermemektedir, sadece öğrencilere tavsiye niteliğinde destekler sağlamaktadır.

 

Özel İhtiyaç Sahibi Öğrenciler için Ek Hibe İmkânı 

Engelli öğrenciler hareketlilikleri için, kendi özel ihtiyaçlarına göre ek hibe alabilirler. Detaylı bilgi için Konsorsiyum temsilciniz ile irtibata geçebilirsiniz.

 

Staj (Yerleştirme) Süresi

Öğrenciler en az 2 ay en çok 12 ay süre ile staj yapmak üzere kurumlara yerleştirilebilirler.

Öğrenciler, mezun olmadan önce başvurmak koşulu ile mezun olduktan sonra staj hareketliliğinden faydalanabilirler. Bu durumda, öğrencilerin mezuniyetlerini takip eden 12 ay için staj hareketliliğini tamamlamaları gerekmektedir.

 

Başvuru Kriterleri nelerdir?

1. Konsorsiyum ortağı üniversitelerin kayıtlı (Meslek Yüksek Okulu, Lisans, Yüksek lisans ve Doktora) öğrencisi olmak
(Öğrenciler mezun olduktan sonra, mezuniyet öncesinde başvurmak koşulu ile Erasmus+ Staj Hareketliliği gerçekleştirebilirler.)
2. Başvuruların uygunluğu, Ulusal Ajans tarafından belirlenen minimum genel not ortalaması kriteri üzerinden kontrol edilir.

 • Önlisans/Lisans Öğrencileri için: min. 2.20/4.00
 • Lisansüstü Öğrencileri için: min. 2.50/4.00

3. Mevcut öğrenim kademesi içinde daha önce faaliyetten yararlanmışsa (staj veya öğrenim), yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi gereklidir.

4. Yabancı Dil Sınavı, öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitenin yürüttüğü kurallara tabidir.

 

Nasıl başvuru yapılabilir?

Başvuru kriterlerine sahip olan öğrenciler son başvuru tarihine kadar;

CV, dil sonuç belgesi (var ise) ve başvuru sırasında talep edilen bilgileri doldurarak çevrimiçi başvurularını tamamlamalıdırlar. Başvuru yapılacak linke başvuru çağrılarından erişilebilmektedir.

Yükseköğretim kurumlarının temsilcileri için tıklayınız.

 

Ne zaman başvuru yapılabilir?

Konsorsiyum başvuruları iki aşamadan oluşur.
Öğrenciler İLK AŞAMANIN son başvuru tarihine kadar başvuru formu, transkript ve 1 fotoğraflarını, İKİNCİ AŞAMANIN son başvuru tarihine kadar ise kabul mektuplarını Konsorsiyum temsilcilerine teslim etmelidirler.

 

Değerlendirme Süreci

Başvurular, adayların Erasmus Notu üzerinden değerlendirilecektir. Erasmus Notu öğrencinin toplam akademik not ortalamasının %50’si ve yapılan dil sınavındaki başarısının %50’si dikkate alınarak hesaplanır. Erasmus Notu öğrencilerin yerleştirilecekleri staj kurumunu ve hibe tahsisini etkiler. Öğrenciler Fakülte/Enstitü/ Yüksek Okul bazında Erasmus Notuna göre sıralanır. Erasmus Notu oluşturulurken;

Şehit ve gazi çocuklarına +15
Engelli öğrencilere +10
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında; haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler +10
İlk başvuru tarihinde kabul mektubu teslim etme +10
Daha önce yararlanma (faaliyet başına) -10
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10
Duyurulan tarihe kadar vazgeçmeme -10
Yabancı dil sınavına gireceğini beyan edip girmeme -5
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (Öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır.) -5
 • Her ortak kurum Yabancı Dil için kendi kurum için değerlendirme prosedürünü uygular. Lütfen Üniversitenizin Konsorsiyum temsilcisi ile iletişime geçiniz.

Yerleştirme Süreci

 • Öğrenciler kendi imkânları ile buldukları veya Konsorsiyum tarafından bulunan kurumlara yerleştirilebilirler.
 • Öğrencilerin duyurulan son tarihe kadar teslim edecekleri kabul mektupları Konsorsiyum Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
 • Yönetim Kurulu öğrencinin iş tanımı ile akademik program uyumunu ve firmanın güvenilirliği ile ilgili ek belge talep edebilir.
 • Kabul edilen öğrenciler Konsorsiyum web sitesinden duyurulur.

 

Oryantasyon Programı

 • Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyetinden yararlanmaya hak kazanan öğrenciler için staj faaliyetlerinden önce Konsorsiyum Ortakları tarafından Oryantasyon Programı düzenlenir.
 • Oryantasyon Programı kapsamında öğrencilere tüm idari süreçler hakkında detaylı bilgi verilir. Ayrıca bu programda atölye çalışmaları, seminerler ve deneyim paylaşımı oturumları ile öğrencilerin staj hareketliliklerindeki başarılarına destek verilmesi hedeflenmektedir.

 

Staj Anlaşması 

Erasmus Staj Hareketliliği faaliyetinden yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin staja başlamadan önce çalışmalarına ait detaylı çalışma programlarını, kurumlarındaki Konsorsiyum Koordinatörleri ve staj yapacakları kurumdaki yetkili kişi ile birlikte hazırlamaları gerekmektedir.

Staj Anlaşması (Traning Agreement) staj süresinin tamamını kapsayacak şekilde hazırlanmalı, çalışma programının yanı sıra beceri ve yeterlilikler belirtilmelidir.

Erasmus Staj Hareketliliği’ne katılan öğrenciler gerçekleştirecekleri staj için kazanacakları AKTS (Avrupa Kredi Biriktirme ve Toplama Sistemi) Kredisi Staj Anlaşmasında belirtilir. Erasmus stajı için AKTS miktarı her staj öğrencisinin harcadığı toplam emeğe (kişisel çalışma programlarındaki toplam iş saatine) göre farklılık gösterebilir.

Zorunlu stajın olduğu Bölümlerde öğrencinin Erasmus Stajının zorunlu staja sayılıp sayılmaması bölümlerin inisiyatifindedir.

Bölümleri tarafından öğrencilerden ek belgeler talep edilebilir.

 

Hibe Miktarları ve Ödeme

 • Konsorsiyum ortağı yükseköğretim kurumlarının kontenjanları doğrultusunda, staj yapmaya hak kazanan öğrencilerin Erasmus Notları dikkate alınarak hibe dağıtımı gerçekleştirilir.
 • Seçilen öğrenciler arasından isteyenler, maddi destek almadan hibesiz olarak programdan yararlanabilirler.
 • Aylık Erasmus hibeleri akademik yıl başlamadan önce ulusal öncelik ve kriterlere göre Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından belirlenmektedir.
 • Ülke yaşam standartları ve pahalılık endekslerine göre her bir program ülkesi için aşağıdaki tabloda belirtilen Erasmus stajı hibe tutarlarının verilmesi uygun bulunmuştur.

 

Ülke Grupları Ülke Aylık Hibe (€)
1.ve 2.Grup Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 600
3.Grup Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya 400
 • Öğrencilerle, alacakları hibe ile ilgili detayları içeren bir hibe sözleşmesi hareketlilikten önce imzalanır.
 • Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. İlk taksit oranı toplam hibenin %80’ini geçmeyecek şekilde belirlenir ve ödemesi öğrenci gitmeden önce yapılır. İkinci taksitin ödemesi staj dönemi sonunda, öğrencinin Katılım Sertifikasını teslim etmesi sonrası gerçekleşir. Katılım sertifikasında belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine ve (istisnai durumlarda) pasaport giriş-çıkış mühür tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesaplandıktan sonra nihai ödeme tamamlanır. Erasmus stajı için Öğrenciler yalnızca yurt dışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler.
 • Öğrencilerin staj yapacakları kurumdan maddi (maaş, öğle yemeği, yol masrafları) destek almalarında bir sakınca yoktur.

 

Staj Sonrasında

 • Stajın sonunda aşağıdaki belgelerin hazırlanması ve işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.
 • Hareketlilik sonrasında Öğrenim Anlaşması’nın 3. bölümü olan ‘After Mobility’ kısmının doldurulması gerekmektedir. Bu belge öğrencinin staj süresini, gerçekleştirdiği görevleri, staj sonunda kazanılan yetkinlikleri ve firmanın değerlendirmesini içerir. Staj yaptığı firmadaki (danışmanı) yetkili tarafından imzalanmalı ve mühürlenmelidir.
 • Staj yapılan kurumdan imzalı ve mühürlü Katılım Sertifikası alınmalıdır.
 • OLS (Çevrimiçi Dil Desteği online sınavı) tamamlanmalıdır.
 • Online Nihai Rapor tamamlanmalıdır.
 • Öğrenciler elektronik ortamda gönderilecek Staj Yeri Değerlendirme tamamlanmalıdır.

 

Stajın Tanınması

 • Konsorsiyum Yönetim Kurulu tarafından, staj sonunda öğrencilere stajın başlangıç ve bitiş süresini gösteren imzalı bir “Sertifika” verilir.
 • Gerçekleştirilen staj öğrencinin kendi Üniversitesi tarafından Diploma ekinde ve/veya transkriptinde gösterilerek tanınma sağlanır.